Cửa hàng 1
114 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1
Điện thọai: 028.3825.87.35
Fax: 028.3827.38.96
Hotline: 090.383.2224 ( Nguyễn Đình Minh )
             090.8121.449 ( Vũ Thị Hồng Vân )

>