Cửa hàng 2
57 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thọai: 08.38220109
Hotline: 090.383.2224 ( Nguyễn Đình Minh )
             090.8121.449 ( Vũ Thị Hồng Vân )

>