Cửa hàng 3
264 Trần Não, P.Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thọai: 028.62729677
Hotline: 090.383.2224 ( Nguyễn Đình Minh )
             090.8121.449 ( Vũ Thị Hồng Vân )

>