Cửa hàng 5
Ảnh Màu Hoàng Kim
Địa chỉ : 118 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa
Điện thoại : 0261.2.800.900
Hotline: 090.383.2224 ( Nguyễn Đình Minh )
             090.8121.449 ( Vũ Thị Hồng Vân )

>