Studio chụp ảnh hiện đại
Được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, đội ngữ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm...

Đang cập nhập nội dung...

Hình ảnh một số phòng chụp tại Trung tâm ảnh màu Sài Gòn


Phòng chụp số 1


Phòng chụp số 2


Phòng chụp số 3

Gửi ảnh tráng rọi

Liên hệ trực tuyến